english czech slovak polish hungarian romanian bulgarian

Vaše cesta k úspěchu ve Velké Británii

Zdravotní a sociální pojištění v Anglii

Národní pojištění neboli „National Insurance contributions“ je obdoba našeho zdravotního a sociálního pojištění. Toto pojištění platíte z důvodu pozdější žádosti o různé státní benefity, včetně např. důchodu. K placení národního pojištění potřebujete mít National Insurance Number (NIN). Toto pojištění platí každý, kdo:
 1. Dosáhl 16 let věku a více.
 2. Zaměstnanec vydělávající více jak £155 za týden.
 3. OSVČ vydělávající více jak £5 965 za daňové období.
Národní pojištění se dělí do několika skupin (tzv. „National Insurance classes“):
Skupina Koho se týká
Class 1 Zaměstnanci, kteří vydělávají více jak 155 za týden a jsou mladší než je státní důchodový věk. Je to automaticky odečteno zaměstnavatelem.
Class 1A or 1B Zaměstnavatel to přímo platí jako výdaje nebo benefity zaměstnance.
Class 2 Toto platí OSVČ s profitem nižším než £8 060 za daňový rok.
Class 3 Dobrovolné pojištění – platíte dobrovolně, pokud máte nějaké mezery v placení vašeho národního pojištění.
Class 3A Dobrovolné pojištění – můžete doplatit váš důchod jednou paušální částkou, pokud budete odcházet do důchodu před 6. dubnem 2016.
Class 4 Toto platí OSVČ s profitem vyšším než £8 060 za daňový rok.
Kolik se platí: Uvádím zde nejčastější sazby. Celkový výpis můžete vidět zde.
Skupina Koho se týká Sazba Vysvětlení
Class 1 Zaměstnanec 0% Výdělky od £0 – £112 týden
12% Výdělky mezi £155 – £815 za týden (£672 až £3 532 za měsíc)
2% Výdělky přes £815 za týden (£3 532 za měsíc)
Class 2 OSVČ £2.85/ týden Výdělky od £5 965 až £8,164
Class 4 9% Na veškerý zisk mezi £8 164 až £45 000
2% Na veškerý zisk přesahující £45 000
Ve třídě 1 (Class 1) možná někoho zarazí mezera v placení pojištění. Ověřoval jsem to na daňovém úřadu a pokud vyděláváte týdně méně jak £155, skutečně nic na zdravotním a sociálním pojištění platit nemusíte. U výdělků nad £112 a pod £155 za Vás ale už zaměstnavatel platí national insurance (zdravotní a sociální pojištění), díky čemuž se Vám počítají odpracované roky např. do důchodu.

Fakta

 1. Většina z vás bude platit tzv. „Class 1“, kde se mu bude ze všech příjmů strhávat 12%. Příklad:
  Budete týdně vydělávat £280. Za rok to bude (+-) £14 560 = (52 týdnů x £280 výdělek). Národní pojištění bude £1 747,2/ daňové období (14 560 x 0,12)
 2. Pokud budete OSVČ a vyděláte si za daňové období např. £8 059, bude Vaše národní pojištění činit £146. Vysvětlení:
  Do £8,060 platíte základní sazbu £2,85/ týden. Pokud tedy vyděláte pod tuto částku, platíte 2,85 (týdenní sazba) x 52 týdnů v roce.
 3. Pokud budete OSVČ a budete vydělávat ročně £14 000, bude Vaše národní pojištění činit £680,6. Vysvětlení:
  • £148,2 (platba za tzv. třídu 2, tj. 2,85 x 52 týdnů v roce.
  • £525,24 (9% národní pojištění z částky nad £8 164).
Tyto částky jsou pouze za národní pojištění (tj. zdravotní a sociální pojištění). Dále se od zisků odečítají daně. V posledním případě se musí zdanit (20%) veškeré výdělky nad £11 500: £500 = 20% daň částky £2 500 (z vydělaných £14 000 podléhají £2 500 zdanění)

Rekapitulace příkladu

£14 000 (výdělek za rok) – £148,2 (sazba národního pojištění, pod které spadá platba £2,8/týden), – £525,24 (9% národní pojištění z částky nad £8 060), – £500 (20% daň z částky £3 000 = z vydělaných £14 000 podléhají £3 000 zdanění) = £12 826,56 (čistý zisk) Odečítané částky se mohou lišit při kombinaci zaměstnání a OSVČ.