english czech slovak polish hungarian romanian bulgarian

Vaše cesta k úspěchu ve Velké Británii

Daně v Anglii - Daň z příjmu a nezdanitelné příjmy fyzických osob

Zaměřím se zde na tu základní daň z příjmu fyzických osob (tzv. income tax rate). Tyto daně za zaměstnance zpravidla odvádí zaměstnavatel.

Daňový rok

Ve Velké Británii je daňový rok vždy od 6. dubna do 5. dubna následujícího roku (současný daňový rok běží od 6. dubna 2018 do 5. dubna 2019).

Formulář P60

Každý zaměstnanec má nárok a také by měl dostat od svého zaměstnavatele formulář P60 po konci daňového roku. Tento formulář Vám musí zaměstnavatel dát nejpozději do 31. května daného roku (v papírové nebo elektronické podobě). Tento formulář Vám slouží jako potvrzení, kolik jste zaplatil/a na daních během předchozího daňového období. Tyto informace jsou důležité pro tyto účely:
 1. K vyžádání přeplatku na dani.
 2. K žádosti o tzv. tax credits.
 3. Jako potvrzení o příjmech, pokud žádáte o úvěr nebo hypotéku.
 4. Při žádosti o formulář CA3916 při odjezdu z Velké Británie.

Formulář P45

Dostáváte od Vašeho zaměstnavatele po ukončení pracovního poměru. Dozvíte se, kolik jste platili daní během pracovního poměru během aktuálního daňového roku. Tento formulář vám musí zaměstnavatel po ukončení pracovního poměru ze zákona dát. V případě, že budete opouštět Velkou Británii nebo změníte adresu, zdůrazněte tuto informaci bývalému zaměstnavateli např. v účetním oddělení. Není problém, aby P45 poslali na zahraniční adresu nebo na jinou adresu, než kterou jste jim uvedli při nástupu do zaměstnání. Formulář P45 má čtyři části (část 1, část 1A, část 2 a část 3):
 1. Zaměstnavatel odešle „část 1“ daňovému úřadu (HM Revenue and Customs = HMRC) a zbylé tři části dá vám.
 2. Část 2 a část 3 dáte vašemu novému zaměstnavateli (nebo na pracovní úřad, pokud se tam půjdete registrovat).
 3. Část 1A si uschovejte pro vaší vlastní potřebu.

Případ, pokud formulář P45 nemáte

Pokud jste noví ve Velké Británii nebo jste ztratili formulář P45 a nastoupíte do nového (prvního/druhého) zaměstnání nemusíte P45 vždy dokládat. Nicméně musí váš nový zaměstnavatel zjistit, kolik daní musí strhávat z vašeho výdělku. Jednou z možností je tzv. Starter Checklist, díky kterému se získají potřebné informace. V tomto dotazníku se vás zeptá na informace o předchozích/současných zaměstnání, různých dávkách nebo studentských úvěrů. Pomůže to vašemu zaměstnavateli zjistit správný tax code před vaší první výplatou.

Daňová úleva (nezdanitelné příjmy)

Standardní daňová úleva (příjmy, které se nemusí danit) je 11 850 liber za daňový rok (2017/2018). Tato daňová úleva může být vyšší, pokud jste se narodili před 6. dubnem 1938 nebo pokud dostáváte benefity z důvodu slepoty. Na druhou stranu může být tato daňová úleva menší, pokud jsou vaše příjmy vyšší než 100 000 liber za daňový rok.

Sazby daně z příjmu (fyzické osoby/OSVČ)

Daňová sazba Zdanitelný příjem (za daňové období) bez odečtení úlevy na dani
Základní sazba 20% £0 až £31 785 Všichni se standardním nárokem na běžnou úlevu na dani z příjmu začínají platit tuto sazbu u všech příjmů nad £11 850
Vyšší sazba 40% £31 786 až £150 000 Všichni se standardním nárokem na běžnou úlevu na dani z příjmu začínají platit tuto sazbu od příjmů nad £46 350
Další sazba 45% Tuto platbu platíte, pokud vyděláváte více jak £150 000
Příklad:
Za daňový rok vyděláte £38 000 (příjem ze všech zaměstnání). Výsledná daň z příjmu bude: £5 230.£38 000 (příjem za daňové období) – £11 850 (daňová úleva) = £26 150, které se zdaní 20%.
Pokud budete pracovat u jednoho zaměstnavatele, tak za Vás daně odečítá automaticky sám. Může se stát, že během daňového období změníte práci nebo budete mít více prací a tím pádem budete platit i různou sazbu daně. Na konci daňového období vyčtete na formuláři P60 nebo formulářích P45, kolik £££ jste zaplatili na dani z příjmu. Pokud se Vám částka bude lišit (viz. příklad výše), požádejte si o vrácení přeplatku na dani. Sledujte ale pouze čísla v sekci daně (taxes) – placení pojištění (national insurance) nemá na výší částky daně z příjmu žádný vliv.

Tax codes

Tzv. „Tax code“ slouží vašemu zaměstnavateli ke zjištění, kolik daní z příjmu (v jaké sazbě) vám má strhávat z vašeho příjmu. Tento tax code vystaví daňový úřad, tj. HM Revenue and Customs (HMRC), který to zašle vašemu zaměstnavateli. Skládá se:
  1. Z čísel (z toho vyčtete, jaké můžete mít příjmy, než se z nich začnou odečítat daně).
  2. Většinou jedno písmeno (z toho se vyčte vaše situace a jak to ovlivní nezdanitelnou část příjmů, tzv. tax-free Personal Allowance).
Většina lidí s jedním zaměstnáním (a narozených po 5. dubnu 1938) má tento tax code: 1100L:   Každý daňový rok dochází většinou ke změně z důvodu navýšení daňové úlevy (který je zaznamenaná v čísle tax codu. Může dojít také ke změně v případě pobírání státních nebo firemních benefitů. Může se také stát, že platíte špatnou částku na daních, pokud máte špatný tax code. Kde tax code najdete:
 1. Payslips (výplatnice)
 2. Formulář P45
 3. Formulář P60
 4. PAYE Coding Notice
V případě, že máte příjmy od více zaměstnavatelů, každý z nich většinou použije jiný tax code.

Nouzový daňový kód (Emergency tax code)

V první řadě je tento kód pouze dočasný. Pokud máte tento kód, tak platíte daně ze všech příjmů (tj. 20% daň ze všech příjmů) vydělaných nad nezdanitelné příjmy (tj. £11 500). Pokud jste na nouzovém daňovém kódu, uvidíte na výplatnici jeden z těchto kódů:
 1. 11 500L W1
 2. 11 500L M1
 3. 11 500L X
Nouzový daňový kód dostanete např. pokud:
 1. Začnete pracovat v novém zaměstnání.
 2. Začnete pro někoho pracovat jako zaměstnanec po tom, co jste pracovali jako OSVČ.
 3. Budete dostávat firemní benefity nebo důchod.
Nouzový daňový kód se ve většině případů změní na správný, jakmile doložíte Vaší P45 novému zaměstnavateli. Pokud tento formulář nemáte, budete požádání o vyplněný tzv. new starter checklist. Obdržíte nový tax code v tzv. PAYE Coding Notice. HM Revenue and Customs (HMRC) to také sdělí Vašemu novému zaměstnavateli nebo poskytovateli důchodu. Vaše další výplatnice by měla ukázat:
 1. Nový tax code.
 2. Vrácení přeplatku, pokud jste platili vyšší částku z důvodu špatného tax codu.
Kontakt daňového úřadu a změna na správný tax code: Pokud si stále myslíte, že je Váš tax code špatný, můžete kontaktovat daňový úřad. Po vyplnění a odeslání daného formuláře by mělo být vše v pořádku.